De Sluisbuurt - architectenstudie

Locatie: Amsterdam
Jaar:

2017 

Product: Uitwerking 2 bouwclusters
Programma: Stedelijke transformatie, 30 ha
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Samenwerking: EVA architecten

 

 

Urbanext is gevraagd door het ontwerpteam van De Sluisbuurt om de spelregels voor de ontwikkeling van de wijk te toetsen in een viertal workshops. Centraal hierbij stonden het vertalen van de specifieke ruimtelijke kwaliteiten van de locatie naar de kwaliteit voor het wonen in de Sluisbuurt en aan de IJ-oevers en het ontwikkelen van uitgangspunten voor een nieuwe, Amsterdamse typologie van blokken en torens.

Samen met EVA architecten namen we deel aan de workshops, met zes andere architectenbureaus, om elk twee clusters binnen het plan als studiegebied voor verkaveling uit te werken. De focus hierbij lag op het bestuderen van mogelijke volumes en ruimtelijke kwaliteit op buurt- en straatniveau. Als resultaat van deze studie werden maquettes van de clusters in de ondergrond van de locatie bij elkaar geplaatst.

De door de gemeente voorgestelde margestrook is voor ons uitgangspunt geweest om na te denken over het toevoegen van typisch Amsterdamse kwaliteiten aan de architectuur. Het ontwerp van de woningen reageert op de margestrook en versterkt de mogelijkheden om de margestrook te gebruiken. Op alle niveaus (ook op daken en de verdiepingen in torens) in het plan worden toekomstige bewoners uitgenodigd om hiermee de buitenruimte toe te eigenen. Dit biedt kansen voor ontmoeting, en voor betrokkenheid bij, en toezicht op, de openbare ruimte. De Sluisbuurt wordt hierdoor geen anoniem torenmilieu.

Andere principes die we gebruikten om de kwaliteiten van de sluisbuurt te ondersteunen en versterken:

- terugliggende skinny torens

- compacte en gevariëerde blokken

- heldere overgangen openbaar / privé

- toevoegen kleinschalige korrel

  (grondgebonden woningen)

- variatie in verdiepingshoogtes

- groene en toegankelijke daktuinen

contact met Urbanext over dit project?
Lees verder