Over Urbanext

Wij ontwerpen aan een mooie en goed functionerende stad, waar mensen van gaan houden. Een omgeving waarin mensen zich prettig voelen is het waard om in te investeren en biedt ruimte aan transformaties. Zo’n stad gaat langer mee en wordt daarmee een duurzame stad. Een duurzame stad is natuurlijk ook klimaatbestendig, groen, gezond en natuur- en mensinclusief. Dat is altijd de basis.

Centraal bij het bouwen aan de stad staat de zoektocht naar het mogelijk maken van ontmoetingen. In de breedste zin van het woord, zien en gezien worden. Ontmoetingen dragen bij aan individueel geluk, maar zijn net zo belangrijk voor goed functionerende openbare ruimtes. Sociaal veilig, klaar om gebruikt en toegeëigend te worden, maar ook aantrekkelijk, levendig en afwisselend. Daarom maken we graag plekken die leiden tot ontmoetingen en uitnodigen tot contact.  

De stad bouw je samen. Naast de betrokken partijen, bouwen wij de stad graag samen met de gebruikers. Om hun betrokkenheid te vergroten en hen in staat te stellen de omgeving zich zo goed mogelijk eigen te maken, is het cruciaal ook hun behoeften te doorgronden om de juiste voorwaarden te scheppen voor een succesvolle ontwikkeling.

Martine Leroi

Mooie plekken maken waar mensen van gaan houden en daar als ontwerper van begin tot eind bij betrokken kunnen zijn. Onderzoek doen, concepten bedenken, uitwerken en samen verder brengen, om zo waarde toe te voegen aan de stad, dat is waar ik voor sta. In 1999 studeerde ik af aan de TU Delft als stedenbouwkundige. Daarna werkte ik bij diverse bureaus en was 9 jaar werkzaam bij de gemeente Utrecht. In Utrecht werkte ik eerst aan veelzijdige herstructureringsprojecten in divers na-oorlogse wijken.

Lees verder