Over Urbanext

Wij ontwerpen aan een mooie en goed functionerende stad, waar mensen van gaan houden. Een omgeving waarin mensen zich prettig voelen is het waard om in te investeren en biedt ruimte aan transformaties. Deze stad gaat langer mee en is daarmee een duurzame stad.

Wij maken aantrekkelijke plekken van waarde. Niet alleen als eindresultaat maar ook in de ‘tussentijd’, tijdens planvorming en uitvoering. We halen de toekomst naar het heden door een plek al betekenis te geven voor en tijdens een ingreep. Dat maakt dat mensen direct de plek gaan gebruiken en er levendigheid en verbondenheid ontstaat. De tijdelijke kwaliteitsverbetering van het terrein maakt het interessanter om erin te investeren. We werken zo mee aan een positief imago van een gebied. Zo maken we bijvoorbeeld toekomstige gebouwen zichtbaar en introduceren we tijdelijk gebruik, zoals een moestuin of speelplek.

De stad bouw je samen. Naast de betrokken partijen, bouwen wij de stad samen met gebruikers. Om hen in staat te stellen de omgeving zich zo goed mogelijk eigen te maken, is het cruciaal ook hun behoeften te doorgronden om de juiste voorwaarden te scheppen voor een succesvolle ontwikkeling.

Eva de Graaf

Een stad maken waarin je je thuis voelt. Dat is mijn missie. In 2008 studeerde ik af aan de TU Eindhoven. Daarvoor heb ik HTS-Bouwkunde gestudeerd. Deze combinatie kenmerkt mijn benadering: creatief, ruimtelijk en pragmatisch. Bij de gemeente Utrecht heb ik 9 jaar als stedenbouwkundige gewerkt aan verschillende binnenstedelijke opgaven. Eerst aan de veelzijdige herstructureringsopgave van Kanaleneiland en daarna aan diverse inspirerende projecten in het Stationsgebied Utrecht. Begin 2017 richtte ik met Martine Leroi bureau Urbanext op. Een mooie uitdaging om onze Utrechtse ervaringen toe te passen op nieuwe projecten. Daarin ga ik op zoek naar de betekenis van de plek: wanneer wordt een plek als prettig ervaren? En hoe past het in de bestaande omgeving? Ik word blij van pareltjes in de stad, onontdekte ruimtes, plekken die langzaamaan transformeren en betekenis krijgen.

Lees verder

Martine Leroi

Ik studeerde in 1999 als stedebouwkundige af aan aan de TU Delft. Daarna werkte ik bij diverse bureaus en was de afgelopen 9 jaar werkzaam bij de gemeente Utrecht. In Utrecht werkte ik de laatste jaren aan het stationsgebied, een ontzettend mooi, complex en uitdagend project. Aan het begin van 2017 begon ik met Eva de Graaf Urbanext Stedenbouw. Van een radartje in een grote projectorganisatie terug naar de basis van het vak. Mooie plekken maken waar mensen van gaan houden en daar als ontwerper van begin tot eind bij betrokken kunnen zijn. Onderzoek doen, concepten bedenken, uitwerken en samen verder brengen, om zo waarde toe te voegen aan de stad, dat is waar ik energie van krijg.

Lees verder