Stationsgebied Utrecht

Locatie: Utrecht
Jaar:

2011-2017 

Product:

Planbegeleiding, visie, ontwerpend onderzoek

Programma:

Diverse plannen Stedelijke vernieuwing Stationsgebied Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, in dienstverband

We hebben de afgelopen jaren bij de Gemeente Utrecht als stedenbouwkundige voor het stationsgebied gewerkt. Doel hierbij was altijd om tot een ruimtelijk samenhangend en hoogwaardig stationsgebied te komen. Centraal hierbij stond de realisatie en uitvoering van het Masterplan uit 2004. De rode draad hierin zijn drie (en in de toekomst wellicht vier) verbindingen die weerszijden van het station met elkaar verbinden. Elk met een eigen karakter en functie. Deze lange lijnen maken plekken voor het benodigde programma. Ze verbeteren de leesbaarheid van het stationsgebied en de rol van de openbare ruimte. Een ander belangrijk thema is het slechten van het onderscheid in boven- en benedenwereld. Het stationsgebied is een samenwerking tussen gemeente en private private partijen als Klepierre, NS, ProRail en Jaarbeurs.

De werkzaamheden bestonden uit het maken van stedenbouwkundige plannen, bouwplanbegeleiding van diverse vastgoedontwikkelingen en tenders, en tevens planbegeleiding van de openbare ruimte en kunstwerken:

- Stedenbouwkundig plan Van Seijpesteijnkwartier, Daalstraat – Paardenveld

- Stedenbouwkundig plan (in coproductie): Westflank Noord, Westflank Zuid (de Knoopkazerne)

- Planbegeleiding Jaarbeurs, noordgebouw (U24), zuidgebouw (Het Platform), het Paviljoen, WTC, Jaarbeurspleingebouw Fase 1, Paardenveld (De Kade)

- Het forum

- Regiedocument Spoorse zones

contact met Urbanext over dit project?
Lees verder