Groenblauwe drager Rijnenburg

Locatie: Utrecht
Jaar:

2011

Product: Scenario-studie
Programma: 85 ha weide op stroomrug, 65 ha weide in komgrond
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, in dienstverband

Voor de Structuurvisie Rijnenburg (2011) hebben we een deelstudie gedaan naar de groenblauwe drager. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in mogelijke invullingen ervan, die betekenis hebben voor Rijnenburg en realistisch zijn.

De titel van de structuurvisie is ‘Wonen in het landschap'. De nieuwe wijk van Utrecht wordt ingepast in het slagenlandschap van de polder Rijnenburg. Slootjes en langgerekte weiden worden afgewisseld door zeer dun bebouwde woonvelden.

Het landschap is onlosmakelijk verbonden met het woonmilieu. Omdat het landschap niet vanzelf de kwaliteiten behoud die het nu heeft hebben we vier inrichtingsprincipes onderzocht; Collectief beheer, Ecologie, Recreatie en Stadslandbouw. De scenario’s geven inzicht in de regionale en lokale betekenis, de relatie met de ondergrond en het watersysteem, de mogelijkheid om functies die sowieso al een ruimteclaim binnen de groenblauwe drager hadden in te passen en in de financiële aspecten als inrichting en beheer.

In 2012 en 2016 besloot de gemeenteraad het plan Rijnenburg voorlopig in de “ijskast” te zetten en voorrang te geven aan de projecten binnen de bestaande stedelijke contour.

contact met Urbanext over dit project?
Lees verder