Ontwikkelvisie Werkspoorkwartier

Locatie: Utrecht
Jaar:

2011-2013

Product: Transformatie van een bedrijventerrein
Programma: Stedelijke transformatie tot een werklandschap voor stadsgeoriënteerde bedrijven en een creatieve zone
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, in dienstverband

Het gebied Werkspoorkwartier is historisch gezien een bedrijventerrein in de periferie van de stad. De laatste jaren ligt het accent op stadsverzorgende bedrijven en door de ontwikkeling van Leidsche Rijn is het gebied centraler in de stad komen te liggen. De autobereikbaarheid is echter relatief minder geworden. Door beide ontwikkelingen is er veel dynamiek in het gebied en verschiet het momenteel van kleur.

 In de ontwikkelvisie Werkspoorkwartier zien we mogelijkheden het gebied vanuit de kwaliteiten en kansen zich verder te laten transformeren tot een werklandschap voor stadsgeoriënteerde bedrijven en een creatieve zone. De focus van de ontwikkelvisie ligt juist op het benutten van deze kwaliteiten en het al dan niet versterken daarvan, zoals de industriële parels bestaande uit karakteristieke gebouwen en havens. Onder andere bij de havenkom aan het eind van de Tractieweg zien we grote kansen voor een hotspot: industrieel erfgoed, een havenkom en het Amsterdam Rijnkanaal zijn ingrediënten om te komen tot een interessante plek met een bijzondere invulling als verblijfs- en ontmoetingsplek. Inmiddels is de werkspoorkathedraal een van de eerste succesvolle gerealiseerde projecten. De oude hal is getransformeerd tot een bedrijfverzamelgebouw met een grote ruimte voor evenementen.

 Ruimtelijk gezien kent het Werkspoorkwartier nu een onduidelijke structuur. Het gebied zou aan helderheid winnen als de Nijverheidsweg als as van het gebied gaat functioneren en meer toegankelijk wordt. Open erfafscheiding , expressie van de achterliggende bedrijven en entrees leveren hier een bijdrage aan. Dit sluit aan bij de programmatische invulling om het gebied een extraverte uitstraling te geven. Het terrein kent een geïsoleerde ligging. Er ligt een aantal mogelijkheden de aanhechting aan de omgeving te verbeteren, waaronder het verbeteren van de entrees van het gebied.

contact met Urbanext over dit project?
Lees verder