Omgevingsvisie Beurskwartier / Lombokplein

Locatie: Utrecht
Jaar:

2015-2017 
vrijgegeven voor inspraak april 2017

Product: Omgevingsvisie, concept
Programma: Stedelijke transformatie, 8 ha, circa 3600 woningen en circa 65.000 m2 bvo overig programma
Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht, in dienstverband

 

Utrecht groeit in een hoog tempo. Aan de westkant van het centraal station wordt het centrum van Utrecht uitgebreid. De omgevingsvisie laat het toekomstbeeld zien voor het Beurskwartier en Lombokplein, twee deelgebieden die samen onderdeel zijn van het vergrote centrum. Het plan biedt ruimte aan ongeveer 3.600 woningen, afgewisseld met werkplekken, cultuur, horeca, buurtwinkels en andere dagelijkse voorzieningen. Ook komen er twee parken, een plein aan het water, een stadsstraat en een bevaarbare Leidse Rijn.

De hoofdstructuur van het gebied wordt gevormd door een logisch systeem van doorgaande routes, parken en pleinen. Er ontstaat een gezond fijnmazig netwerk als drager van de hoogstedelijke ontwikkeling.

In het Beurskwartier wordt compact gebouwd. Kenmerkend zijn de gesloten bouwblokken opgebouwd uit verschillende bouwhoogten, variërend tussen de 12m tot 90 m.

De stad moet ook gezond, duurzaam, levendig, vitaal en bereikbaar worden en blijven. Al deze thema’s zijn meegenomen om van het Beurskwartier en Lombokplein een hoogstedelijk en groen stadsdeel te maken.

 

contact met Urbanext over dit project?
Lees verder