Walkability - naar een wandelstad

Locatie: Den Haag
Jaar:

2020

Product: Studie naar walkability
Programma: n.v.t.
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Samenwerking: Mattijs van 't Hoff stedenbouw

Onze steden staan voor een grote verdichtingsopgave, waarbij er de afgelopen jaren steeds meer aandacht is voor gezonde verstedelijking. Naast de actieprogramma’s voor fiets en OV, dringt het besef door dat er ook een impuls nodig is om te kijken naar de stad vanuit de wandelaar: zowel om aantrekkelijke woon- en werkgebieden te realiseren, als om op stedelijk niveau een balans te krijgen tussen de verschillende manieren van vervoer, waarbij niet één dominant is ten opzichte van de andere. Bij een aantrekkelijke stad hoort een goed leefklimaat, maar vooral ook keuzevrijheid. Keuzevrijheid hoe en waar je wilt wonen, keuzevrijheid waar je wilt recreëren en van welke stedelijke voorzieningen je gebruikt maakt, en keuzevrijheid hoe je je verplaatst. Ook de keuze voor lopen kan vanuit het ontwerp versterkt worden, door meer aandacht aan de voetganger te geven. Onze studie onderzoekt de theorie achter wandelen, welke voetgangers zijn er, wat hebben zij nodig en wat is hiervoor nodig in de stad? Door middel van 10 principes kijken we waar een goede wandelstad of een stedelijke ontwikkeling aan zou moeten voldoen, op verschillende schaalniveaus; organisatie, stad, buurt en straat.

contact met Urbanext over dit project?
Lees verder