Vergroening Rotsoord

Locatie: Utrecht
Jaar:

2019

Product: Integraal Programma van Eisen
Programma: Binnenstedelijke vergroening, 9 ha
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Samenwerking: Stadsingenieurs

Rotsoord is een kleinschalig eeuwenoud industrieterrein gelegen aan de Vaartsche Rijn. Het gebied bevindt zich in een transitiefase; het verandert van een bedrijventerrein dat grotendeels zijn functie verloren heeft naar een gebied met een grote diversiteit aan functies met een binnenstedelijke sfeer.Het wordt gezien als de culturele en creatieve hotspot en uitloper van de binnenstad. Samen met de ondernemers, bewoners en andere belangstellenden wordt nu een inrichtingsplan voorbereid dat als doel heeft om die sfeer te versterken en daarnaast het gebied meer te vergroenen.

Tijdens het participatieproces is gekozen voor model Kralensnoer: de hoofdstructuur van het gebied wordt gevormd door een kralensnoer waarbij de nadruk ligt op een interne langzaam verkeersroute. De route rijgt verschillende groene bollen (plekken met groen toevoegingen) aan elkaar. Samen met de aangrenzende bebouwing en functies krijgen deze groene bollen een eigen karakter en uitstraling.

contact met Urbanext over dit project?
Lees verder