Ambitiedocument Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht
Jaar:

2018

Product: Ambitiedocument
Programma: Herstructurering bedrijventerrein, 150ha
Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Samenwerking: Buro Beuk

De bestaande bedrijventerreinen Dordtse Kil I, Dordtse Kil II en Amstelwijck West (AWW), uit de jaren ’80, zijn onderdeel geworden van een grootschaliger bedrijvengebied, de Westelijke Dordtse Oevers (WDO), dat zich met de uitgifte in DK III en ontwikkeling van DKIV nog steeds verder ontwikkeld. Dit maakt enerzijds de WDO als geheel sterker, maar bedreigt anderzijds ook de vitaliteit van DK I, DK II en AWW. Om leegstand en leegloop te voorkomen wil de gemeente Dordrecht bepaalde cruciale plaatsen verbeteren, binnen de beschikbare openbare ruimte in DK I, DK II en AWW. Inzet is dat het gebied met enkele gerichte ingrepen de uitstraling en beleving van de terreinen kan vergroten en de inrichting kan blijven voldoen aan de hedendaagse gebruikseisen van de ondernemers. Zo kan waardecreatie ontstaan en kunnen DK I, DK II en AWW een vitaal onderdeel blijven van de WDO.

contact met Urbanext over dit project?
Lees verder