Centrumgebied Kanaleneiland

Locatie: Utrecht
Jaar:

2008-2013

Product: Ontwerp en planbegeleiding deelgebieden 1 tm 6, beeldkwaliteitplan
Programma:

Stedelijke herstructurering, sloop circa 500 woningen, nieuwbouw/renovatie circa 1300 woningen

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, in dienstverband

 

Centrumgebied Kanaleneiland is gelegen in een typische Utrechtse naoorlogse wijk. De nieuwe aansluiting met Papendorp door de Prins Clausbrug én de vernieuwde Chruchilllaan met haar verbeterde openbaar vervoersverbinding geven het gebied een centrale ligging in de wijk en in de stad. Dit vraagt om een hoogstedelijke ontwikkeling van het centrumgebied. Een gedifferentieerd woonmilieu en de toevoeging van voorzieningen zorgen voor een levendig en hedendaags centrum.

Ons uitgangspunt voor de uitwerking van de deelgebieden is het masterplan uit 2006. Dit gaat uit van sloop van circa 500 woningen en circa 1300 tot 1700 woningen worden nieuw gebouwd. De woningdichtheid zal tenminste 100 woningen per hectare per stempel bedragen.

Het centrumgebied bestaat uit 6 deelgebieden. Vier woongebieden en een voormalig ROC en uitbreiding van het winkelcentrum.

Voor de verkaveling van de woonvelden zijn we uitgegaan van een moderne vorm van gesloten bouwblokken, die aansluiten bij de buiten het plangebied vallende bestaande bouwblokken. De woonblokken hebben een verwantschap door homogeniteit in materiaalgebruik en sculpturaliteit. Toch vormt elk blok een individu door additionele materialisering en detaillering. De blokken worden ontsloten via de randen, zodat er autoluwe buurten ontstaan met woonstraten: de straatjes vormen een leefruimte waaraan voordeuren grenzen. Parkeren voor bewoners vindt onder de woonblokken plaats met eigen toegang vanaf de rondgaande ontsluiting.

contact met Urbanext over dit project?
Lees verder